SZLAK DZIEDZICTWA PROTESTANCKIEGO W KRAKOWIE

SZLAK DZIEDZICTWA PROTESTANCKIEGO W KRAKOWIE

CELE POWSTANIA SZLAKU

Dziedzictwo kulturowe jest głównym sposobem istnienia kultury. To, co nie jest częścią dziedzictwa kulturowego, przestaje być kulturą i ostatecznie przestaje istnieć. W ciągu swojego życia człowiekowi udaje się opanować oraz przenieść do swojego wewnętrznego świata tylko niewielką część dziedzictwa kulturowego. To pozostaje po nim dla kolejnych pokoleń, występując jako wspólne dziedzictwo wszystkich ludzi i całej ludzkości. Jednak takie ono może być tylko wtedy, gdy zostanie zachowane. Dlatego ochrona dziedzictwa kulturowego w dużej mierze pokrywa się z ochroną kultury w ogóle. Celem tworzenia "Szlaku Dziedzictwa Protestanckiego w Krakowie" było wskazanie na dziedzictwo protestanckie Krakowa, które po prawdzie nie jest znane, a mieszkańcy miasta nie zdają sobie sprawy z bogatej historii i pozostałości kultury protestanckiej dawnej stolicy Polski. Kolejnym celem była próba promowania kultury i dziedzictwa ewangelickiego, aby zwrócić większą uwagę ze strony firm turystycznych oraz przewodników, w celu rozpowszechniania i pogłębienia wiedzy na dany temat, która pomógła by zarówno mieszkańcom Krakowa jak i turystom spójrzeć na miasto z nowej, nie mniej ciekawszej perspektywy.

PROTESTANTYZM

Protestantyzm jest jednym z głównych odłamów chrześcijaństwa. To wspólnoty religijne, które powstały pod wpływem reformacji Kościoła rzymskokatolickiego po wygłoszeniu 95 tez Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach. Termin “protestantyzm” pochodzi od protestu złożonego przez mniejszość luterańską podczas sejmu Rzeszy w Spirze w 1529 roku przeciw uchwale Karola V, cesarza katolickiego, zabraniającej przechodzenia na luteranizm. Wśród Kościołów protestanckich wyróżnić można kilka wiodących wyznań, z czego główne to: luteranizm, kalwinizm, anglikanizm, baptyzm, metodyzm, adwentyzm i pentekostalizm.

PIĘĆ ZASAD PROTESTANTYZMU
GŁÓWNI DZIAŁACZE REFORMACJI
Od autora:

Autor "Szlaku Dziedzictwa Protestanckiego w Krakowie" miał na celu oprowadzenie czytelnika po niezwykle ciekawej i unikatowej polskiej i krakowskiej historii protestantyzmu z nadzieją na głębsze zainteresowanie kulturą ewangelicką oraz zachęceniem do studiowania Ewangelii i poznawania Boga.

KONTAKT